Dagstorp kyrka - historik

Dagstorp nuvarande kyrka byggdes ca 1861 efter rivning av den tidigare medeltida kyrkan. Kyrkan är byggd på samma plats som den gamla och består av torn och långhus som i öster fick en tresidig koravslutning. Kyrkan är ritad av Johan Erik Söderlund, Stockholm.
 

Historik - Bilder - Orgel