Nils Andersson


Nils Anderssons grav (fram)


Nils Anderssons grav (bak)
 

Nils Andersson föddes i Hofterup den 29 juli 1864, son till lantbrukare Anders Andersson och Hanna Ottosdotter. Fadern märkte tidigt sonens musikaliska begåvning och tyckte dessutom att han var för klen att bli bonde. Vid 16 års ålder började Nils Anderson vid Lunds Allmänna Läroverk. Efter sex års skolgång blev han student och skrevs hösten 1886 in vid universitetet i Lund. Under studenttiden i Lund spelade Nils med i "stora kapellet" som flöjtist. Flöjt hade han lärt sig spela på egen hand och detta blev även hans huvudinstrument. Det förklarar att bildhuggaren Carl Milles smyckade Nils Anderssons gravsten med en flöjt.
I slutet av 1880-talet började insamlandet av folkmelodier vilket bla resulterade i en samling av folkmelodier som utkom 1888 under titeln "Teckningar och toner ur den skånska allmogens liv". Dessa insamlingsfärder, först i Skåne sedan långt upp i mellansverige, pågick i mer än 30 år och gav till resultat "Svenska låtar" som omfattar cirka 8000 låtar.
Efter avslutade humanistiska studier i Lund bytte han bana och slog sig på juridiken.
Nils Andersson avled oväntat den 31 mars 1921 av hjärtslag. Jordfästningen ägde rum i Lunds domkyrka. Därpå fördes kistan med den bortgångnes stoft med tåg via Barsebäck till Hofterup kyrkogård.
Gravstenen i sandsten har utförts av Carl Milles. Gravstenen restaurerades hösten 1983 pga att den börjat vittra sönder.Tyvärr har stenen återigen vittrat sönder och vid stormen i december 1999 gick stenen helt sönder. Gravstenen har återskapats i granit efter Carl Milles förlaga av stenmästare Mats Johansson, Dalby, år 2001.

 

Hofterup kyrka - Hofterup kyrkogård