Var och vem
Präster:      
Kh Lise-Lott Jönsson   046-300431

Pastorsexpeditionen:
H O Möllers väg 10
244 71 Dösjebro
Tel: 046-771035
Fax: 046-776457


Expeditionen ligger i Granstugan, Dösjebro

Öppettider:
vardagar 10-12

Km Åsa Kalén   046-300434
Kyrkomusiker:    
Eva Hallberg 046-300436
Assistent i församlingstjänst:
Gunilla Johansson   046-300435
Kyrkorådets och församlingsrådens ordf.:
Pastorat: Torsten Andersson 046-775790  
Dagstorp: Marcus Georgson 070-8483276  
V Karaby: Carina Wenliden 070-9931477  
Hofterup: Claes Håkanson 070-6943279  
Församlingshem:    
Granstugan, Dösjebro H O Möllers väg 10
244 71 Dösjebro
 
Kyrkstugan, Hofterup Byastugsvägen 108
246 51 Löddeköpinge
 
Dagstorp församlingssal Huvudstorpsvägen 27-28
244 95 Dösjebro
 
Kyrkogårdsärenden:      
Kontakta pastorsexpeditionen eller vaktmästarna för respektive kyrka
Västra Karaby kyrkogård 046-300438 Yngve Ivarsson
Dagstorp kyrkogård 046-300437 Bengt Andersson
Hofterup kyrkogård 046-300432 Anders Karlsson
e-post: vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se