Pastoratet är beläget i Skåne och är ett landsortspastorat. Det finns två församlingar, Västra Karaby och Dagstorp samt Hofterup från den första januari 2016.