Kyrkoråd

Västra Karaby pastorat är ett pastorat som består av de två församlingarna: Västra Karaby och Dagstorp samt Hofterup och vi är strax under 4.800 kyrkotillhöriga. Pastoratet har ett kyrkoråd som styrelse vilket består av representanter från de två församlingarna. För den nya mandatperioden 2014-2017 är det följande personer som sitter i kyrkorådet:

Ordinarie ledamöter
Andersson, Torsten, Ordförande
Wenliden, Carina, Vice ordförande
Jönsson, Lise-Lott, Kyrkoherde
Andersson, Bodil
Andersson, Bengt Arne
Balling, Stig
Håkansson, Claes
Nordén, Ulla
Persson, Anders


Ersättare
Andersson, Göran
Balling, Gun
Georgson, Marcus
Hammarstedt, Lars-Åke
Lindén, Marie
Persson, Siv
Svensson, Margareta Ottmer

Till kyrkorådets sammanträden kallas även Länsstyrelsens ombud i begravningsfrågor Ulf Nordström i de frågor som avser begravningsverksamheten som finansieras via begravningsavgiften.