Västra Karaby kyrka - historik

Västra Karaby kyrka är uppfört under två perioder. Äldst är tonet från 1764. Resten av kyrkan byggdes på 1820-talet och invigdes den första advent 1826. Kyrkan är uppförd i den stil som har kallats nyklassicism. Stilen känneteckas av den enkla, raka långhuskyrkan, de halvcylindriga tunnvalven, som jämte de ganska stora fönstren skapar ljus och rymd åt kyrkobyggnaden.
 
Historik - Bilder - Orgel - Kyrkogård