Västra Karaby kyrkogård

Västra Karaby kyrkogård har följande alternativ för gravsättningar:
 

Gravplatser för
kistor och urnor

Minneslund

Urnlund

Askgravplats
 
Om Du undrar vad de olika gravsättningsalternativen innebär kontakta gärna våra kyrkogårdsvaktmästare eller ring pastorsexpeditionnen på tel: 046-771035.
 
Historik - Bilder - Orgel - Kyrkogård