Västra Karaby och Dagstorp församlingsråd

Västra Karaby och Dagstorp församling har ca 2.900 kyrkotillhöriga. Församlingsrådet i Västra Karaby och Dagstorp församling har följande representanter 2016-01-01:

Ordinarie ledamöter:
Wenliden, Carina, Ordförande
Balling, Stig, Vice ordförande
Jönsson, Lise-Lott, Kyrkoherde
Andersson, Bengt Arne
Lindén, Marie
Teresia Jakobsson

Ersättare:
Balling, Gun
Hammarstedt, Lars-Åke
Nilsson, Gunni Gustafsson
Svensson, Margareta Ottmer
Ingrid Lönnqvist