Orgeln i Västra Karaby kyrka

Orgeln i Västra Karaby kyrka   Västra Karaby kyrkas orgel är bygd 1897 av orgelbyggarfirman Molander & Co. Fasaden är ritad av den kände arkitekten Helgo Zettervall. Av de 137 orglar från Molanders verkstad är endast 36 bevarade, 18 helt i orginal och en rekonstruerad.
Västra Karabys orgel stod intakt fram till 1953, då Mårtenssons orgelfabrik i Lund ersatte en av de ursprungliga stämmorna, Trumpet 8´, med en Mixtur 3-4 chor, för att tillfredställa den då rådande smakuppfattningen. Orgeln renoverades 1998 av Nye Orgelbyggeri i Nye. Renoveringen har huvudsakligen inneburit rengöring, stämning samt återinförande av Trumpet 8`. Stämman är nytillverkad då den gamla inte har kunnat påträffas, och intonerad med Trumpetstämman i Molanderorgeln i Stävie kyrka som förebild. Orgeln har i och med renoveringen återfått sin fulla kraft och klangskönhet.

Efter renoveringen, sommaren och hösten 1999 har en cd-skiva spelats in, producerad genom Musik med mera av Anders Wilhelmsson och Per Johansson. Skivan finns att köpa via Västra Karaby pastorat. Ring till pastorsexpeditionen eller skicka ett email för vidare information.

 
Historik - Bilder - Orgel - Kyrkogård