Hofterup kyrka - Historik

Hofterup kyrka är en av Skånes äldsta helt bevarade absidkyrkor. Den är bygd efter typiskt 1100-talsmönster med långhus, smalare kor och halvrund absid. Tornet i väster är möjligen något äldre än kyrkan i övrigt.
Kyrkans äldsta delar är från tiden omkring 1100. Valvet i långhuset och tornet slogs under 1300- och 1400-talet. Möjligen var kyrkan tidigare försedd med en öppen takstol i trä.
I mitten av 1800-talet hade kyrkan blivit för liten för församlingen och 1851 uppfördes den s.k. nykyrkan, en tillbyggnad längs med långhusets norra sida. Samtidigt fick kyrkan sin nuvarande ingång genom tornet i väst. Samma år revs en fristående klockstapel och tornet renoverades och höjdes för att få plats med kyrkklockorna.

 

Historik - Dopfunt - Romanskt fönster - Absid

Hofterup kyrka - Hofterup kyrkogård