Bilder

   
Västra karaby kyrka - 18,9kB   Västra karaby kyrka - 17,6kB   Västra karaby kyrka - 22,9kB
         
   
Gravplatser - 69,4kB   Minneslund - 56,6kB   Urnlund - 51,9kB
         
 
Altare i Västra karaby kyrka - 23,8kB   Altare och predikstol i Västra karaby kyrka - 21,5kB
 
Historik - Bilder - Orgel - Kyrkogård